Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner AB offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid NASDAQ OMX Stockholm

11:32 / 22 April 2014 Fastpartner Press release

FastPartner offentliggjorde den 17 mars 2014 att bolaget emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta skall FastPartner ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har FastPartner upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och FastPartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm.

Prospektet finns tillgängligt på FastPartners hemsida, www.fastpartner.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se

Stockholm den 22 april 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB

Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/