Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Kallelse till årsstämma i FastPartner AB (publ)

16:45 / 24 March 2014 Fastpartner Press release

Styrelsen i FastPartner AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma den 24 april 2014

Utdrag ur förslaget till dagordning:
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor 10 öre per stamaktie samt utdelning om högst 20 kronor per preferensaktie
  • Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse
  • Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier för förvärvsändamål och/eller kapitalisering av bolaget.
  • Förslag till bemyndigande avseende återköp och försäljning av egna aktier

Tid och plats: Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 16.00 på Summit - Konferens, T-house, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till årsstämman ska ske via brev under adress FastPartner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, via e-post till info@fastpartner.seeller per telefon 08-402 34 60 senast kl. 16.00 onsdagen den 16 april 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Keller, telefon. 070-7746803

www.fastpartner.se

Stockholm den 24 mars 2014

Denna pressrelease lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014, kl 16:45

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/