Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner räntesäkrar

10:56 / 18 December 2014 Fastpartner Press release

Mot bakgrund av det gynnsamma marknadsläget på swapmarknaden har FastPartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen. FastPartner har ingått ett tioårigt ränteswapavtal om 250 MSEK på nivån 1,23 procent samt ett trettioårigt ränteswapavtal om 200 MSEK på nivån 1,985 procent. Efter räntesäkringen är cirka 45 procent av FastPartners låneportfölj räntesäkrad.

Stockholm den 18 december 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/