Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner förvärvar i Stockholm

14:15 / 25 November 2014 Fastpartner Press release

FastPartner har tecknat avtal om förvärv av kontorsfastigheter i Stockholm motsvarande en uthyrningsbar yta om cirka 25 000 kvadratmeter. Tillträde sker i januari 2015. Det finns ett tillträdesförbehåll i avtalet vilket gör att FastPartner ej har möjlighet att precisera förvärvet ytterligare.

Stockholm den 25 november 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/