Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner förvärvar Vallentuna Centrum

07:45 / 14 May 2013 Fastpartner Press release

FastPartner har förvärvat fyra fastigheter i Vallentuna Centrum. Fastigheterna har en sammantagen uthyrningsbar yta om cirka 35 000 kvadratmeter. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 49 MSEK och den största hyresgästen är Vallentuna kommun. Butikernas andel av hyresintäkterna uppgår till cirka 28% och uthyrningsgraden uppgår till 97%.

Sven-Olof Johansson, VD för FastPartner säger:

"Vallentuna kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Detta förvärv passar bra in i vårt övriga bestånd där nu Vallentuna Centrum blir det sjunde stadsdelscentrumet i Stockholmsområdet. Potentialen i våra stadsdelscentrum ligger framförallt i läget i tillväxtkommuner inom Stockholmsregionen, stabila hyresgäster som kommuner och landsting med långa hyresavtal samt byggrätter som garanterar möjligheter till fortsatt expansion. FastPartner ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla Vallentuna Centrum inklusive Tellusområdet i samverkan med Vallentuna kommun, befintliga och nya hyresgäster. Förvärvet är ett led i den förvärvsstrategi som FastPartner följer för att i slutet av år 2014 uppnå ett rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK".

Tillträdet av fastigheterna är den 14 juni.

Stockholm den 14 maj 2013

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj kl 07:45.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/fastpartner-forvarvar-vallentuna-centrum,c9413816

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9413816/122325.pdf

Show as PDF