Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner: Årsredovisning 2012

13:00 / 27 March 2013 Fastpartner Press release

FastPartners årsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna senast den 12 april, då den också går att beställa via FastPartners hemsida www.fastpartner.se

Stockholm den 27 mars 2013

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65 (direkt) Tel: 08 - 402 34 60 (växel)

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2012 kl 13.00.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/arsredovisning-2012,c9392363

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9392363/107361.pdf

Show as PDF