Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartners styrelse har beslutat att föreslå årsstämman en emission av preferensaktier

12:31 / 21 February 2013 Fastpartner Press release

FastPartners styrelse har beslutat föreslå årsstämman att fatta beslut om emission av preferensaktier om 500 MSEK. Likviden från emissionen ska användas till fastighetsförvärv för att uppnå nedanstående mål i slutet av 2014:

· Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr · Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK · Ett driftnetto överstigande 650 MSEK · Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

         Stockholm den 21 februari 2013

   För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

         Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2013 kl 12:30.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/fastpartners-styrelse-har-beslutat-att-foresla-arsstamman-en-emission-av-preferensaktier,c9373924

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9373924/94681.pdf

Show as PDF