Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner förvärvar fastigheter på Lidingö

12:00 / 22 November 2013 Fastpartner Press release

FastPartner har förvärvat två kontors- och lagerfastigheter med tillhörande parkering på Lidingö i Stockholm av JM AB (publ). Total uthyrningsbar yta uppgår till drygt 23 000 kvadratmeter. Hyresintäkterna från fastigheterna uppgår till drygt 31 MSEK. Till de större hyresgästerna hör AGA och S.A.T.S - ett av nordens ledande träningsföretag.

Tillträde sker den 3 december 2013.

Fastigheterna ligger i Dalénumområdet som håller på att utvecklas till ett levande bostads- och företagsområde. Läget är bra med avseende på kommunikationer med buss, spårbunden trafik och vattenled.

FastPartner och JM har även tecknat en avsiktsförklaring om utveckling av fastigheten Riksby 1:13 i Bromma avseende lokaler och cirka 800 bostäder.

Sven-Olof Johansson, VD för FastPartner, säger " Fastigheterna är helt ombyggda på 2000-talet och i mycket gott skick med bra hyresgäster. Det finns en stor potential i fastigheternas outhyrda delar".

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB

Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 12:00 den 22 november 2013.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/fastpartner-forvarvar-fastigheter-pa-lidingo,c9502731