Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner emitterar ett fyraårigt obligationslån om 500 miljoner kronor

09:06 / 21 September 2012 Fastpartner Press release

FastPartner har emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån på den svenska marknaden. Volymen uppgår till 500 MSEK och lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,90 procentenheter och har slutligt förfall 2016.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål såsom investeringar i befintligt fastighetsbestånd och fastighetsförvärv. FastPartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare till FastPartner i obligationsemissionen.             

Stockholm den 21 september 2012                        

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrumentDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-emitterar-ett-fyraarigt-obligationslan-om-500-miljoner-kronor,c9308034

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9308034/47150.pdf

Show as PDF