Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner hyr ut totalt 7 900 kvadratmeter

10:29 / 15 June 2012 Fastpartner Press release

FastPartner har, i fastigheten Skebo 3 tecknat ett åttaårigt hyresavtal om cirka 5 000 kvadratmeter kontor och lager med Ståldepån AB. Ståldepån erbjuder produkter och tjänster av stål- och metaller till mekaniska verkstäder, plåtslagerier, smidesverkstäder och byggmästare i Stockholm. Hyresavtalet löper från den 1 juli 2012.

FastPartner har, i fastigheten Märsta 15:3, tecknat ett femårigt hyresavtal om cirka 1 500 kvadratmeter kontor, lager, butik och mark med MEAB som är ett dotterbolag till Selga. MEAB är en yrkesbutik för elektriker. Hyresavtalet löper från den 1 december 2012.

FastPartner har, i fastigheten Oxen Mindre 35 i Stockholm City, tecknat ett treårigt hyresavtal om cirka 300 kvadratmeter kontor med Hogia. Hyresavtalet löper från den 1 november 2012. Efter denna uthyrning är fastigheten fullt uthyrd.

FastPartner har, i fastigheten Fogden 6 i Täby, tecknat ett sjuårigt hyresavtal om cirka 1 100 kvadratmeter butik med Färg och Tapet AB. Färg och Tapet AB säljer färg och tapet till konsumenter och hantverkare. Hyresavtalet löper från den 1 december 2012.

- Vi fortsätter att vara framgångsrika i våra uthyrningar. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi kvalitativa lokaler av skiftande slag, säger Svante Hedström, Fastighetschef på FastPartner.

Stockholm den 15 juni 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrumentDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-hyr-ut-totalt-7-900-kvadratmeter,c9273607

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9273607/22834.pdf

Show as PDF