Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner avyttrar logistikfastigheten Andersberg 14:32 i Gävle

11:58 / 21 June 2012 Fastpartner Press release

FastPartner har sålt fastigheten Andersberg 14:32 i Gävle till hyresgästen MaserFrakt AB. Fastigheten färdigställdes i början av 2010. Försäljningspriset uppgår till 50,5 MSEK. Försäljningen kommer att redovisas under det andra kvartalet.

Stockholm den 21 juni 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrumentDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-avyttrar-logistikfastigheten-andersberg-14-32-i-gavle,c9276199

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9276199/24562.pdf

Show as PDF