Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner säljer sitt innehav i Synoco

14:30 / 11 May 2012 Fastpartner Press release

FastPartner har sålt sitt innehav i bolaget Synoco. Köpeskillingen för FastPartners andelar uppgick till 12 MSEK. FastPartners anskaffningsvärde för andelarna uppgick till 8 MSEK. Under innehavstiden har FastPartner erhållit utdelning om cirka 2 MSEK.

Detta är ännu ett steg i FastPartners strategi att avveckla sin riskkapitalverksamhet.

Stockholm den 11 maj 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2012 kl 14:30.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-saljer-sitt-innehav-i-synoco,c9259154

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9259154/12463.pdf

Show as PDF