Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner förvärvar fastighet vid Infra City

08:00 / 20 December 2012 Fastpartner Press release

FastPartner har förvärvat fastigheten Ringpärmen 5, Sollentuna, belägen vid Infra City strax norr om Stockholm, för en köpeskilling om 38,7 MSEK. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 4 069 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till ca 4,4 MSEK.

FastPartner tillträder fastigheten den 1 februari 2013.

Stockholm den 20 december 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrumentDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-forvarvar-fastighet-vid-infra-city,c9351522

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9351522/78663.pdf

Show as PDF