Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner AB offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid NASDAQ OMX Stockholm

14:37 / 5 November 2012 Fastpartner Press release

FastPartner offentliggjorde den 21 september 2012 att bolaget emitterat ett fyrårigt obligationslån om 500 miljoner kronor. I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta skall FastPartner ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har FastPartner upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och FastPartner har ansökt om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm.

Prospektet finns tillgängligt på FastPartners hemsida, www.fastpartner.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

  Stockholm den 5 november 2012   För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

     Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrumentDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-ab-offentliggor-obligationsprospekt-och-ansoker-om-inregistrering-av-obligationslan-vid-,c9330372

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9330372/63076.pdf

Show as PDF