Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Årsredovisning 2009

13:53 / 4 September 2010 Fastpartner Press release

FastPartners årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna senast den 15 april, då den också går att beställa via FastPartners hemsida www.fastpartner.se

Stockholm den 9 april 2010

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65 (direkt) Tel: 08 - 402 34 60 (växel)

Show as PDF