Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2010

12:00 / 21 October 2010 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för perioden januari - september 2010 ökade med 0,7% och uppgick till 308,2 (306,2) MSEK.

· Förvaltningsresultatet minskade med 4,9% till 157,7 (165,9) MSEK, per aktie 3,11 (3,27) kr. Det lägre förvaltningsresultatet förklaras av att en hyresgaranti löpt ut samt av högre värme- och snöröjningskostnader till följd av ett mycket kallt och snörikt första kvartal.   · Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 4 732,6 (4 428,8) MSEK. Resultatet har påverkats positivt med 396,6 (-70,3) MSEK i orealiserade värdeförändringar, varav cirka 229 MSEK avser fastigheterna Krejaren 2 och 4 på Östermalmstorg i Stockholm. Under tredje kvartalet har fastigheten Krejaren 4 sålts till en bostadsrättsförening. Hela fastighetsbeståndet är värderat med stöd av externa värderingar av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.   · Resultat efter skatt ökade med 440,7 MSEK till 474,3 (33,6) MSEK, per aktie 9,34 (0,66). Detta är det bästa resultat FastPartner någonsin rapporterat för motsvarande period.   · FastPartner har som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se (www.fastpartner.se)

Show as PDF