Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner tecknar kreditavtal och hyr ut till JC Decaux

15:31 / 28 August 2007 Fastpartner Press release

FastPartner har tecknat två nya kreditavtal uppgående till totalt 1 000 MSEK. Kreditgivare är SBAB och Swedbank med 500 MSEK vardera. I en förväntat stramare kreditmarknad ger detta FastPartner ytterligare beredskap och möjligheter för framtida affärer och verksamhet.

FastPartner har ckså tecknat ett sjuårigt hyresavtal med design- och mediaföretaget JC Decaux Sverige AB. Avtalet löper från 1 januari 2008 och omfattar en yta om ca 8 500 kvm, fördelat på kontor, lager och mark.

För ytterligare information kontakta Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF