Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport januari - juni 2007

12:55 / 30 August 2007 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 184,8 MSEK (160,8)
  • Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 83,1 (47,4) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 189,4 (74,8) MSEK, resultat före skatt uppgick till 258,1 (103,1) MSEK
  • Resultat per aktie blev 3,72 (1,47) kr

Show as PDF