Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2007

15:41 / 17 April 2007 Fastpartner Press release

FastPartner redovisar för första kvartalet 2007 det bästa förvaltningsresultatet någonsin.

•Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 88,7 MSEK (78,6) •Resultat efter skatt uppgick till 71,9 (33,3) MSEK, resultat före skatt uppgick till 105,7 (46,2) MSEK •Resultat per aktie blev 1,41 (0,65) kr •Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 36,4 (28,2) MSEK

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Show as PDF