Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner tecknar kreditavtal om 250 MSEK

10:19 / 5 November 2007 Fastpartner Press release

FastPartner har tecknat ett kreditavtal om 250 MSEK med Danske Bank i Sverige. Avtalet innebär att FastPartner förstärker sin beredskap och position inför kommande affärstransaktioner.

I likhet med det befintliga kreditavtalet med Svenska Handelsbanken kommer även detta avtal att inverka positivt på bolagets finansiella kostnader och likviditetshantering.

För ytterligare information kontakta Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF