Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner tecknar kreditavtal om 1500 MSEK

11:04 / 24 August 2006 Fastpartner Press release

FastPartner har tecknat ett kreditavtal om 1500 MSEK med Svenska Handelsbanken med en löptid på 5 år. Kreditavtalet är avsett att ytterligare förstärka FastPartners handlingsberedskap för framtida affärer och sänka bolagets lånekostnader. Avtalet innebär samtidigt en effektivare likviditetshantering.

”Det är strategiskt viktigt att teckna ett kreditavtal av denna typ i en situation där jag bedömer att kreditmarknaden kommer att bli mer restriktiv.” säger verkställande direktören Sven-Olof Johansson.


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF