Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2006

12:00 / 24 August 2006 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 160,8 MSEK (153,9) · Resultat efter skatt uppgick till 74,8 MSEK (90,2), resultat före skatt uppgick till 103,1 MSEK (117,4) · Resultat per aktie blev 1,47 kr/aktie (1,77) · Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 47,4 MSEK (31,5)


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF