Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner köper i Gävle och hyr ut i Västberga

13:41 / 16 June 2006 Fastpartner Press release

FastPartner har förvärvat 50% av HB Näringshuset som äger fastigheten Näringen 5:1 i Gävle av ICA Fastigheter Sverige AB. Köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde om 32 MSEK. FastPartner äger sedan tidigare resterande 50%, och har sedan länge förvaltat fastigheten. Fastigheten omfattar knappt 16.000 kvm industri och lageryta och kan fullt uthyrd ge c:a 6 MSEK i kallhyra men är idag vakant till c:a 30%.

I Västberga söder om Stockholm har Fastpartner tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Aare Grafisk Produktion AB som är ett av Sveriges ledande screentryckerier. Ytan är c:a 1400 kvm och årshyran 1,5 MSEK. Inflyttning är planerad till 1 december.

Samarbetet med Sandvik Coromant i Västberga går vidare. FastPartner och Sandvik har kommit överens om att vissa lokaler ska förädlas i Västberga, vilket kommer att innebära en investering på knappt 25 MSEK och ett hyrestillägg på knappt 2 MSEK.


Anders Larsson Vice VD 08-402 34 74 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF