Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

15:37 / 20 April 2006 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 78,6 MSEK (73,6) · Resultat efter skatt uppgick till 33,3 MSEK (38,1), resultat före skatt uppgick till 46,2 MSEK (43,0) · Resultat per aktie blev 0,65 kr/aktie (0,75) · Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 20,9 MSEK (16,6)


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF