Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005

13:44 / 23 February 2006 Fastpartner Press release

· Resultat efter skatt uppgick till 321,4 MSEK (127,0), resultat före skatt uppgick till 342,9 MSEK (172,4) · Resultat per aktie blev 6,30 kr/aktie (2,49) · Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 102,9 MSEK (70,9) · Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 331,3 MSEK (298,2) · Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 (0,65) krona/aktie


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF