Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2006

12:27 / 19 October 2006 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) · Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6), resultat före skatt uppgick till 246,4 MSEK (176,8) · Resultat per aktie blev 3,52 kr/aktie (2,74) · Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 81,9 MSEK (73,3)


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF