Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eastnine

Eastnine

Eastnine AB (publ): Eastnine publicerar årsredovisning för 2023

13:30 / 26 March 2024 Eastnine Press release

Eastnine har idag publicerat årsredovisning för 2023, på svenska. Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.eastnine.com.

En engelsk översättning beräknas finnas tillgänglig på bolagets webbplats vecka 16.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, +46 8 505 97 700
Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, +46 70 224 29 35
Besök www.eastnine.com

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2024 kl. 13:30 CET.

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen på utvalda marknader i Baltikum och Polen.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/