Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems: CTT får flygbolagsbeställning på antikondenssystem för att fuktskydda fyra Airbus A321-flygplan

15:00 / 28 September 2020 CTT Systems Press release

CTT SYSTEMS AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör en flygbolagsbeställning för efterinstallation av avfuktarsystemet i fyra Airbus A321-flygplan.

Antikondensationssystem håller torrt i det så kallade "Crown Area", tar bort vatten från isolering, och minskar risken avsevärt för att överskottsvikt bildas från vattenackumulation. Lägre överskottsvikt minskar bränsleförbrukningen och sänker koldioxidutsläppen. Ytterligare kostnadsbesparingar erhålls genom lägre reparationskostnad från fuktrelaterade skador på elektronik och annan utrustning, lägre underhålls- och utbyteskostnad av isolering samt minskad "down-time" beroende på elfel.

"Viktbesparingsåtgärder är prioriterat hos alla flygbolag. CTT är den enda leverantören av ett system som löser grundorsaken till kondensationsproblemen och som tar bort relaterad viktökning," säger Peter Landquist, Vice President Senior Advisor Sales. "Jag möter större intresse från flygbolag som inte accepterar att flyga med överskottsvikt från fuktansamling i flygplanet. Hållbarhetsfördelarna med vårt system tilltalar även flygbolagsintressenter, som exempelvis passagerare, ägare och politiker (speciellt i länder som ger flygbolag statligt stöd), som kräver att flygbolag vidtar alla tillgängliga åtgärder för att minska CO2-utsläppen. Under min långa karriär på CTT har ett borttaget kilogram överskottsvikt ombord aldrig varit "värt så mycket" som det är idag. Varje kilogram räknas!"

Om man tar bort 300kg på ett A321-flygplan uppnås följande fördelar:
  • 0,6% lägre bränsleförbrukning och
  • minskade CO2/NOX utsläpp på 95 ton per år med 38 000 liter bränslebesparing per år
  • Högre tillförlitlighet/kortare "Out-Of-Service"
  • Lägre kostnad för byte av isolering/blankets

 

OM CTT SYSTEMS 
CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing samt är tillval i optionskatalogen på Airbus A350XWB och utsett som tillval till A320-familjen. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan.  www.ctt.se   

 

För ytterligare information:

Peter Landquist, Vice President Senior Advisor Sales, CTT Systems AB.
Tel. +46-155-205902 eller +46-70-665 24 45 eller peter.landquist@ctt.se
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2020 kl. 15.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/