Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems: CTT pausar A320 OEM-projektet eftersom Airbus avbryter utvecklingen av fuktregleringssystemet - DAGS - till A321XLR

08:30 / 17 August 2020 CTT Systems Press release

CTT SYSTEMS AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter för aktiv reglering och styrning av luftfuktigheten i flygplan, meddelar att man pausar utvecklingen av antikondensationsprodukter för fabriksmontering i Airbus A320-familjen. Detta sedan Airbus meddelat att man tagit bort DAGS som så kallad "options baseline" på A321XLR. Beslutet följer att man avser ha endast passiva system mot kondensation på den flygplanstypen. CTT beklagar beslutet och arbetar för att Airbus ska stå fast vid sitt åtagande och återuppta utvecklingen av DAGS, samtidigt som man förbehåller sig sina befintliga rättigheter.

CTT offentliggjorde den 3 februari i år att Airbus utsett CTT till direktleverantör av antikondensationsprodukter till fuktregleringssystemet - DAGS - som ett nytt tillval för fabriksmontering på A320 flygplansfamiljen. Certifieringen av DAGS skulle ske parallellt med Airbus utveckling av A321XLR, den senaste medlemmen i A320-familjen med extra lång räckvidd. När Airbus uppdaterade kravspecifikationen till A321XLR bestämde man att ta bort DAGS som "options baseline" och endast ha passiva system mot kondensation. Detta föranledde Airbus att uppmana CTT till att stoppa alla relaterade aktiviteter.

CTT beklagar Airbus beslut och pausar all relaterad utveckling. CTT arbetar för att Airbus ska stå fast vid sitt åtagande och återstarta ett nytt projekt som möjliggör fabriksmontering av DAGS till A320-familjen. Parallellt förbereder sig CTT inför eventuella förhandlingar för att nå en gemensam uppgörelse med Airbus avseende befintligt avtal.

"Jag är bekymrad av situationen men kommer fortsätta diskussionerna med Airbus för att tillsammans hitta en konstruktiv väg framåt", säger Torbjörn Johansson, VD på CTT. "Jag är övertygad om att vår antikondensationsteknologi är efterfrågad av många A320-flygbolagskunder."

Om antikondens-avfuktare

Antikondensationssystem håller Crown Area torrt, tar bort vatten från isolering, och minskar risken avsevärt för att överskottsvikt bildas från vattenackumulation. Lägre överskottsvikt minskar bränsleförbrukningen och sänker koldioxidutsläppen. Ytterligare kostnadsbesparingar erhålls genom lägre reparationskostnad från fuktrelaterade skador på elektronik och annan utrustning, lägre underhålls- och utbyteskostnad av isolering samt minskad "down-time" beroende på elfel.

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing samt är tillval i optionskatalogen på Airbus A350XWB och utsett som tillval till A320-familjen. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller epost: torbjorn.johansson@ctt.se
 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl. 08:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/