Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport fjärde kvartalet 2019 / Bokslutskommuniké 2019

08:30 / 7 February 2020 CTT Systems Press release

fjärdE kvartalet 2019 
 • Nettoomsättningen minskade med 11 % till 84,0 MSEK (94,2) - i jämförbara valutor, en minskning med 15 %
 • Nettoomsättningen minskade med 3 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet - i jämförbara valutor, en minskning med 8 %
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,2 MSEK (24,4)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 29 % (26)
 • Resultat efter skatt uppgick till 19,4 MSEK (19,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,55 SEK (1,52)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 33,9 MSEK (19,3)

 

JANUARI - december 2019
 • Nettoomsättningen ökade med 13 % till 354,9 MSEK (315,3) - i jämförbara valutor, en ökning med 5 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 119,6 MSEK (90,2)
 • Rörelseresultat (EBIT) justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 115,1 (90,2)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 34 % (29)
 • Resultat efter skatt ökade till 92,6 MSEK (69,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 7,39 SEK (5,56)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 108,6 MSEK (61,2)
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,40 SEK per aktie (4,05)
 • Styrelsen föreslår därtill en extra utdelning om 2,70 SEK per aktie (0), som betalas ut i samband med ordinarie utdelning i maj
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman bemyndigande om återköp av egna aktier

 
Prognos första kvartalet 2020
 
Bolagets nettoomsättning i det första kvartalet 2020 bedöms bli mellan 72 och 77 MSEK (85,6).
 
NY UTDELNINGSPOLICY
 
Styrelsen har beslutat om ny utdelningspolicy som innebär att bolaget ska dela ut minst 70 % (60-80) av nettoresultatet till aktieägarna i form av utdelning, givet en soliditet som uppgår till minst 40 % (40).

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN / BOKSLUTSKOMMUNIKÉN
 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum idag kl 09:30 (CET). Delårsrapporten / Bokslutskommunikén presenteras av Torbjörn Johansson, VD.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:

SE +46850558358
UK +443333009031

 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken:
https://financialhearings.com/event/12427. Länken finns även på www.ctt.se (https://connect.ne.cision.com/Modernization/Wizard/www.ctt.se)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/