Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport tredje kvartalet 2020

08:30 / 23 October 2020 CTT Systems Press release

tredje kvartalet 2020
Nettoomsättningen minskade med 54 % till 38,3 MSEK (83,4) - i jämförbara valutor, en minskning med 52 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 6,4 MSEK (38,8)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 17 % (47)
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (29,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK (2,31)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -4,7 MSEK (34,7)

 

delåret januari - september 2020  
Nettoomsättningen minskade med 39 % till 165,9 MSEK (270,9) - i jämförbara valutor, en minskning med 40 %
 • Nettoomsättningen minskade med 37 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad
Gustavsbergsverksamhet - i jämförbara valutor, en minskning med 38 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 39,0 MSEK (95,4)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 23 % (35)
 • Resultat efter skatt uppgick till 29,2 MSEK (73,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,33 SEK (5,85)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -9,7 MSEK (74,7)

 

Prognos fjärde kvartalet 2020
Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2020 bedöms bli mellan 35 och 45 MSEK (84,0).
 

PrESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CET). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:

SE +46 8 505 583 74
UK +44 333 300 92 68

 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 8:30 (CET).  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/