Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Flaggningsmeddelande i CTT Systems AB

11:28 / 11 August 2016 CTT Systems Press release

Flaggningsmeddelande i CTT Systems AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556430-7741 CTT Systems AB
Instrument SE0000418923 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 615 721
Antal rösträtter 615 721
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-08-10
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 626 954
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 626 954
Andel
 - aktier 5,004 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,004 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,004 % 626 954
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,004 % 626 954
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 626 804
 - andel av rösträtter 5,003 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 150
 - andel av rösträtter 0,001 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 626 954
 - andel av rösträtter 5,004 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Rasmus Rainio Reivilä
 - telefon 050633463
 - mejl rasmus.reivila@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring AB samt Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående röster och aktier till följd av nettoköp i CTT Systems AB
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/