Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Flaggningsmeddelande i CTT Systems AB

14:11 / 28 June 2016 CTT Systems Press release

Flaggningsmeddelande i CTT Systems AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556430-7741 CTT Systems AB
Instrument SE0000418923 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 676 437
Antal rösträtter 676 437
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-06-27
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 612 367
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 612 367
Andel
 - aktier 4,89 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,89 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,89 % 612 367
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,89 % 612 367
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 612 367
 - andel av rösträtter 4,89 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 612 367
 - andel av rösträtter 4,89 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Rasmus Rainio Reivilä
 - telefon 0850633463
 - mejl rasmus.reivila@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB har genom Nordnet Pensionsförsäkring AB underskridit tröskelvärde 5 % av antalet utestående röster och aktier till följd av nettosälj i CTT Systems AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/