Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q1 2016

16:00 / 12 May 2016 CTT Systems Press release

FÖRSTA kvartalet 2016
  • Nettoomsättningen ökade med 21 % till 63,1 MSEK (52,1) - i jämförbara valutor, en ökning med 19 %.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 9,7 MSEK (9,4)
  • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 15 % (18 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (6,6)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,64 SEK (0,53)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten 8,4 MSEK (5,8)

Prognos ANDRA kvartalet 2016

Koncernens nettoomsättning i det andra kvartalet 2016 bedöms bli mellan 60 och 65 MSEK (53,4).

NY UTDELNINGSPOLICY

Styrelsen har beslutat om ny utdelningspolicy för bolaget som innebär att bolaget ska dela ut 50-70 % (20-40 %) av nettoresultatet till aktieägarna i form av utdelning, givet en soliditet som uppgår till 40 %.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 klockan 16:00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/