Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Flaggningsmeddelande i CTT Systems AB

10:37 / 8 April 2016 CTT Systems Press release

Flaggningsmeddelande i CTT Systems AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556430-7741 CTT Systems AB
Instrument SE0000418923 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 625 445
Antal rösträtter 625 445
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-04-07
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 627 945
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 627 945
Andel
 - aktier 5,01 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,01 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,01 % 627 945
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,01 % 627 945
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 627 945
 - andel av rösträtter 5,01 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 627 945
 - andel av rösträtter 5,01 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Daniel Göransson
 - telefon 08-50633189
 - mejl daniel.goransson@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring AB har överskridit 5 % av antal utestående aktier och röster till följd av nettoköp i CTT Systems AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/