Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport Q4 2015 / Bokslutskommuniké 2015

08:30 / 12 February 2016 CTT Systems Press release

Fjärde kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen minskade med 8 % till 50,4 MSEK (54,9) - i jämförbara valutor, en minskning om 20 %
 • Rörelseresultat (EBIT) före kostnader av engångskaraktär uppgick till 8,5 MSEK (10,5)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,0 MSEK (10,5)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 10 % (19 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,4 MSEK (7,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,35 SEK (0,60)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 10,0 MSEK (10,2)

Januari - december 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 1 % till 198,1 MSEK (195,2) - i jämförbara valutor var det en minskning om 14 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 29,1 MSEK (5,8)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 15 % (3 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 21,6 MSEK (1,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,72 SEK (0,12)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 22,2 MSEK (19,3)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,70 SEK per aktie (0,40)

Prognos första kvartalet 2016

Koncernens nettoomsättning i det första kvartalet 2016 bedöms bli mellan 55 och 60 MSEK (52,1).

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016 klockan 8:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/