Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 16 Boeing 737-800

14:55 / 21 December 2016 CTT Systems Press release

CTT Systems AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av Pobeda Airlines för 16 Boeing 737-800 flygplan. Systemen kommer att installeras av Pobeda. Gällande listpris för de 16 ZD-systemen uppgår till 11,6 MSEK.  Leverans beräknas ske med start från april 2017 och ordern kommer intäktsföras under 2017.

Peter Landquist försäljnings- och marknadschef på CTT Systems kommenterar: "Vi är glada för en order från Pobeda Airlines som är vår första ryska kund att beställa Zonal Drying system för att installeras i sina befintliga 737-800 plan. Pobeda Airlines som har utvärderat och värdesätter fördelarna med att installera Zonal Drying™ anti-kondensationssystemet och bemästra grundorsaken till de kondensations relaterade problem som orsakar onödiga underhålls kostnader och badwill för dem. Härigenom ökar inte planets vikt orsakat av kondensation (vilket ökar bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen) och planet får inte fuktproblem, som exempelvis elfel, som har negativ inverkan på rörelsekostnaderna redan efter ett par månaders drift."

Zonal Drying™ anti-kondensationssystem har följande fördelar:
  •  Lägre bränsleförbrukning och minskade CO2/NOX utsläpp genom minskad överskottsvikt från ackumulerad fukt uppgående till 200-300 kg i en Boeing 737/A320
  •  Högre tillförlitlighet/kortare "Out-Of-Service"
  •  Lägre kostnad för byte av isolering/blankets

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTTs anti-kondensationssystem - Zonal Drying™ - är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB. Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se                       

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ctt.se                             

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2016 kl. 14:55 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/