Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems får CAIR™ VIP order till ett Airbus ACJ330-200 flygplan

16:30 / 20 December 2016 CTT Systems Press release

CTT SYSTEMS AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ VIP-beställning för installation i ett Airbus ACJ330-200 VIP-flygplan. Gällande listpris för ett komplett Cair™ VIP kabinbefuktningssystem till en Airbus ACJ330-200 uppgår till drygt 5 MSEK. Ordern kommer att levereras och intäktsföras under 2017.

"Vi är mycket glada över att bli valda som leverantör av ett komplett befuktningssystem till ännu ett VIP projekt", kommenterar Peter Landquist försäljnings- och marknadschef på CTT Systems. "Detta är det 85:e VIP projektet som väljer vårt befuktningssystem.

Cair™ fokuserar på passagerarnas hälsa och komfort vid flygning genom att befukta den extremt torra luften i flygplanskabinen. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre utmattande än tidigare. Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabin befuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens.

OM CTT SYSTEMS  

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se              

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ctt.se                     

Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 16.30 (CET). 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/