Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Flaggningsmeddelande i CTT Systems AB

11:12 / 11 November 2016 CTT Systems Press release

Flaggningsmeddelande i CTT Systems AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556430-7741 CTT Systems AB
Instrument SE0000418923 Aktie
Innehavare Swedbank AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 626 728
Antal rösträtter 626 728
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-11-10
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 605 069
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 605 069
Andel
 - aktier 4,83 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,83 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,83 % 605 069
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,83 % 605 069
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Swedbank Försäkring AB
 - antal rösträtter 605 069
 - andel av rösträtter 4,83 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 605 069
 - andel av rösträtter 4,83 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Sara Åhlander
 - telefon +46722275671
 - mejl sara.ahlander@swedbank.se
 
Kommentar
Aktierna innehas av Swedbank Försäkring AB som är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Innehavet utgör placeringar i kapitalförsäkring för kunders räkning.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/