Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 7 Boeing 737-800 flygplan.

08:55 / 22 November 2016 CTT Systems Press release

CTT Systems AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av Transavia för 7 Boeing 737-800 flygplan. Systemen installeras direkt på produktionslinan. Gällande listpris för de 7 ZD-systemen uppgår till 4,8 MSEK.  Leverans beräknas ske under 2017 och ordern kommer intäktsföras under 2017.

Peter Landquist försäljnings- och marknadschef på CTT Systems kommenterar: "Vi är glada för ännu en order från Transavia som värdesätter fördelarna med att installera Zonal Drying™ anti-kondensationssystemet och bemästra grundorsaken till de kondensationsrelaterade problem som orsakar onödiga underhållskostnader och badwill för dem. Härigenom ökar inte planets vikt orsakat av kondensation (vilket ökar bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen) och planet får inte fuktproblem, som exempelvis elfel, som har negativ inverkan på rörelsekostnaderna redan efter ett par månaders drift."

Zonal Drying™ anti-kondensationssystem har följande fördelar:
  •  Lägre bränsleförbrukning och minskade CO2/NOX utsläpp genom minskad överskottsvikt från ackumulerad fukt uppgående till 200-300 kg i en Boeing 737/A320
  •  Högre tillförlitlighet/kortare "Out-Of-Service"
  •  Lägre kostnad för byte av isolering/blankets

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem - Zonal Drying™ - är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB. Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se                        

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ctt.se                              

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2016 kl 08:55 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/