Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q3 2016

08:30 / 11 November 2016 CTT Systems Press release

TREDJE kvartalet 2016
 •  Nettoomsättningen ökade med 37 % till 57,9 MSEK (42,3) - i jämförbara valutor, en ökning med 34 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 12,6 MSEK (6,1) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 22 % (14 %)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 9,6 MSEK (3,8)
 •  Resultat per aktie ökade till 0,77 SEK (0,30)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 MSEK (2,1)
DELÅRET januari - september 2016
 •  Nettoomsättningen ökade med 28 % till 188,9 MSEK (147,7) - i jämförbara valutor, en ökning med 28 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 36,1 MSEK (24,0) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 19 % (16 %)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 27,4 MSEK (17,1)
 •  Resultat per aktie ökade till 2,19 SEK (1,37).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,6 MSEK (12,2)

Prognos FJÄRDE kvartalet 2016

Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2016 bedöms bli mellan 55 och 60 MSEK (50,4).

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2016 klockan 8:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/