Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Uppdatering om status avseende easyJet

10:00 / 8 September 2015 CTT Systems Press release

Nyköping 8 september 2015, - CTT SYSTEMS ("CTT"), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, meddelar härmed att easyJet beslutat att inte installera Zonal Drying™ i sina befintliga A320 flygplan.

CTTs förhandlingar med easyJet om installation i befintlig A320-flotta har följaktligen avbrutits. I nuläget gör easyJet inga investeringar i bränslebesparande produkter till befintlig flotta. Priset på flygbränsle har mer än halverats sedan förra sommaren.

I grunden är easyJet positivt inställd till Zonal Drying™. Resultaten från easyJets utvärdering visar på en säsongsjusterad viktminskning om i genomsnitt drygt 200kg per testat A320-flygplan, vilket reducerar bränsleförbrukningen och minskar utsläppen. Därtill har elfelen minskat signifikant för vissa elektriska system. Det innebär en minskad utbyteskostnad och en förbättrad driftsäkerhet.

CTT kommer efter detta pressmeddelande inte göra några ytterligare kommenterarer avseende easyJet. CTT kommer framöver anta en strikt informationspolicy där bolaget inte kommenterar några förhandlingar/utvärderingar/upphandlingar.

Om CTT SYSTEMS

CTT är specialiserad på fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem Zonal Drying™ är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB.

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller e-post: torbjorn.johansson@ctt.se                      

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller e-post: peter.landquist@ctt.se                            

Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2015 klockan 10:00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/