Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB Delårsrapport Q2 2015

08:30 / 13 August 2015 CTT Systems Press release

ANDRA KVARTALET 2015
Nettoomsättningen ökade med 20 % till 53,4 MSEK (44,6) - i jämförbara valutor var det en minskning om 5 %
Rörelseresultat (EBIT) ökade till 8,6 MSEK (2,3)
Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 16 % (5 %)
Resultat efter skatt uppgick till 6,1 MSEK (1,1)
Resultat per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,10)

Kassaflödet från den löpande verksamheten 5,1 MSEK (7,7)

DELÅRET JAN - JUN 2015
Nettoomsättningen ökade med 18 % till 105,4 MSEK (89,3) - i jämförbara valutor var det en minskning om 7 %
Rörelseresultat (EBIT) ökade till 18,0 MSEK (-16,9)
Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 17 % (-19 %)
Resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (-14,6)
Resultat per aktie uppgick till 1,02 SEK (-1,28)

Kassaflödet från den löpande verksamheten 10,9 MSEK (3,6)

PROGNOS TREDJE KVARTALET 2015

Koncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet 2015 bedöms bli mellan 40 och 45 MSEK. EBIT-marginalen förväntas ligga mellan 8 och 14 %.

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 aug 2015 klockan 08:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/