Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB Bokslutskommuniké 2014

08:30 / 13 February 2015 CTT Systems Press release

FJÄRDE KVARTALET 2014

 • Nettoomsättningen ökade med 43 % till 54,9 MSEK (38,4) - i jämförbara valutor var ökningen 27 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 10,5 MSEK (-0,7)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 19,1 % (-1,9 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,3 MSEK (-1,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,60 SEK (-0,10)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 10,2 MSEK (7,2)

JANUARI-DECEMBER 2014

 • Nettoomsättningen ökade med 30 % till 195,2 MSEK (150,2) - i jämförbara valutor var ökningen 24 %
 • Rörelseresultat (EBIT), justerat för jämförelsestörande poster, ökade till 29,2 MSEK (6,3)
 • Rörelsemarginalen, justerat för de jämförelsestörande posterna, uppgick till 14,9 % (4,2 %)
 • Resultat per aktie, justerat för de jämförelsestörande posterna, uppgick till 1,68 SEK (0,30)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 5,8 MSEK (6,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,0 % (4,2 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (3,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,30)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 19,3 MSEK (-2,7)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,40 SEK per aktie (0,00)

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2015

Nettoomsättningen förväntas i det första kvartalet 2015 understiga rekordomsättningen från fjärde kvartalet på 54,9 MSEK men bedöms överstiga 45 MSEK. EBIT-marginalen bedöms uppgå till 13-19%

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/