Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems får Zonal Drying™ order till sex Boeing 737-flygplan

15:45 / 24 November 2015 CTT Systems Press release

CTT Systems AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning till sex Boeing 737-flygplan för fabriksinstallation av Boeing till en anonym kund. Installationerna beräknas starta i december 2015 och slutföras i april 2016.

"Vi är glada för ännu en flygbolagsorder för fabriksmontering av Boeing", kommenterar Peter Landquist försäljnings- och marknadschef på CTT Systems. "Vi är tacksamma att flygbolag värdesätter fördelarna med att bemästra grundproblemet med kondensation/fuktproblem i flygplan redan från första dagen då planet sätts i drift."

OM CTT SYSTEMS

Zonal Drying™ anti-kondensaton system har följande fördelar:
Lägre bränsleförbrukning och minskade CO2/NOX utsläpp genom minskad överskottsvikt från ackumulerad fukt uppgående till 200-300 kg i en Boeing 737/A320
Högre tillförlitlighet/kortare "Out-Of-Service"

Lägre kostnad för byte av isolering/blankets

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem - Zonal Drying™ - är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB. Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se                       

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ctt.se                             

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2015 kl 15:45 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/