Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB Delårsrapport Q3 2015

08:30 / 13 November 2015 CTT Systems Press release

TREDJE kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen minskade med 17 % till 42,3 MSEK (51,0) - i jämförbara valutor, en minskning om 32 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 6,1 MSEK (12,2)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 14 % (24 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (8,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,24 SEK (0,76)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 1,3 MSEK (5,5)

DELÅRET JAN - SEP 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 5 % till 147,7 MSEK (140,3) - i jämförbara valutor var det en minskning om 16 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 24,0 MSEK (-4,7)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 16 % (-3 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,7 MSEK (-5,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,26 SEK (-0,52)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 12,2 MSEK (9,1)

Prognos FJÄRDE kvartalet 2015

 • Koncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2015 bedöms bli mellan 45 och 50 MSEK.

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 klockan 08:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/