Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems får order på Zonal Drying™ till två Boeing 737-800

10:40 / 19 October 2015 CTT Systems Press release

Nyköping 19 oktober, 2015, - CTT SYSTEMS ("CTT"), marknadsledande av antikondensationssystem för den kommersiella flygplansmarknaden och den ledande leverantören av befuktningsprodukter för cockpit, besättningarnas viloutrymmen och passagerarkabinen, meddelar idag att man fått en flygbolagsorder på Zonal Drying™ system till två Boeing 737-800 flygplan.

CTTs anti-kondensationssystem kommer att fabriksinstalleras av Boeing i två nya Boeing 737-800 flygplan. Vid fabriksinstallation förhindrar flygbolag att driftskostnaderna drastiskt ökar till följd av överskottsvikt i form av kondensvatten, vilket medför att såväl bränsleförbrukning som koldioxid- och kväveutsläpp ökar. Utöver besparingarna från den uteblivna viktökningen uppnår man även andra besparingsfördelar såsom eliminering av fuktrelaterade elfel och en längre användningstid av isolering (blankets).

"Den här ordern från en befintlig kund är ett bra exempel på ett flygbolag som ser till systemets totala besparingar och inte enbart till bränslebesparingen," säger Peter Landquist, VP Sales & Marketing CTT Systems AB. "Efterfrågan på montering av vårt system direkt på produktionslinan ökar stadigt eftersom fler flygbolag ser fördelen i att förhindra att fuktproblem uppstår från driftsstarten samt enkelheten att ha installationen utförd på fabriken".

Zonal Drying™ anti-kondensation system har följande fördelar:
Lägre bränsleförbrukning och minskade CO2/NOX utsläpp genom minskad överskottsvikt från ackumulerad fukt uppgående till 200-300 kg i en Boeing 737/A320
Högre tillförlitlighet/kortare Out-Of-Service

Lägre kostnad för byte av blankets

Om CTT SYSTEMS

CTT är specialiserad på fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem Zonal Drying™ är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB. Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se                      

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ctt.se                            

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2015 klockan 10:40 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/