Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT INGÅR STRATEGISKT SAMARBETSAVTAL MED B/E AEROSPACE INC. KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 30 MSEK

08:30 / 12 September 2014 CTT Systems Press release

CTT SYSTEMS AB ("CTT"), marknads- och teknikledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, som förhindrar kondensation i flygplanskroppen och som höjer den torra kabinluftens fuktighet, offentliggör härmed 1) att man ingått ett exklusivt marknadssamarbetsavtal med B/E AEROSPACE Inc. ("B/E"), en ledande tillverkare och leverantör av flygplanskabininteriör till kommersiella flygplan och business jets, samt 2) att CTTs styrelse föreslår att en extra bolagsstämma den 8 oktober 2014 beslutar om att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission till B/E.

Enligt villkoren i det exklusiva marknadssamarbetsavtalet ska B/E marknadsföra CTTs Zonal Drying™ och Cair™ produkter. B/E har ingått ett aktieägaravtal med CTTs två största aktieägare, Trulscom Förvaltning AB ("Trulscom") och Volito AB ("Volito") ("Aktieägaravtalet"), enligt vilket Trulscom Förvaltning och Volito bland annat åtagit sig att rösta för en riktad nyemission till B/E och val av den person som B/E nominerar till styrelseledamot. B/E kommer att äga mindre än 10 procent av aktierna i CTT.

"B/E är i kraft av sin starka marknadsposition inom kabininteriör en ideal partner som medför ökade försäljningsmöjligheter för Cair™ genom att vår position som singel-source till Airbus och Boeings nya långdistansflygplan även kan sprida sig och få genomslag på breda retrofit marknaden", kommenterar Torbjörn Johansson, VD på CTT. "Detta i kombination med B/E's starka commitment att driva på marknadsutvecklingen för Zonal Drying™ och Cair™ samt genom access till nya marknadssegment, såsom business jets, kommer medföra ökad medvetenhet om våra produkter och har potential att signifikant öka den installerade basen av våra produkter."

"Vi ser fram emot att kunna erbjuda CTT's kompletterande och unika produkter till våra kunder i syfte att öka flygbolagens kännedom, öka marknadsnärvaron och påskynda försäljningstillväxten", säger Amin Khoury, Chairman och CEO på B/E Aerospace, Inc. "Många flygbolag är i begrepp med att förbättra sitt premiumklasserbjudande och kabinbefuktning är en nyckelfaktor till differentiering."

En extra bolagsstämma i CTT kommer att hållas onsdagen den 8 oktober 2014 (se separat pressmeddelande för mer detaljerad information) i syfte att dels 1) besluta om godkännande av styrelsens beslut från den 11 september 2014 om en riktad nyemission till B/E av 1 138 005 aktier till en emissionskurs om 26,63 SEK, d v s en emissionslikvid om cirka 30 MSEK, som CTT skall investera i innovation, produktutveckling och tillverkningskapacitet samt olika LEAN förbättringar; och 2) val av B/Es representant till CTTs styrelse. Aktieägare som tillsammans representerar 23 procent av antalet utestående aktier i CTT har i enlighet med Aktieägaravtalet förbundit sig att rösta för båda dessa förslag.

"CTT får på detta sätt omedelbar tillgång till ett av flygbranschens mest erkända och framgångsrika säljteam med frekventa direktkontakter med flygbolagens högsta ledning och beslutsfattare", säger Tomas Torlöf, styrelseordförande i CTT. "Att expandera organiskt genom att rekrytera egna säljare hade tagit mycket längre tid med fler risker och med konstant utmaning att som en liten leverantör med få nischprodukter kunna nå rätt beslutsfattare vid rätt tidpunkt. Jag är glad att ha B/E ombord och ser fram emot det värde som B/E tillför vår verksamhet och på sikt i form av ökat aktieägarvärde."

Om B/E Aerospace, Inc.

B/E Aerospace är en ledande tillverkare av kabininteriör till flygplan och en ledande leverantör av fästanordningar till flygindustrin, konsumtionsvaror och logistiktjänster. B/E Aerospace designar, utvecklar och tillverkar ett stort produktsortiment för både kommersiella flygplan och business jets. B/E Aerospace tillverkade produkter inkluderar flygplanskabinstolar, belysningssystem, syresättningssystem, mat- och dryckesberedning och förvaringsutrustning, galleysystem, och modulära toalettsystem. Bolaget tillhandahåller även kabininteriör omkonfiguration, program management och certifieringstjänster. Bolaget levererar fästanordningar till flygindustrin, konsumtionsvaror och logistiktjänster såväl som oljefältstjänster och tillhörande hyrutrustning. B/E Aerospace säljer och supporterar sina produkter genom sitt egna globala direktförsäljnings och produktsupportorganisation. För mer information, besök B/E Aerospace hemsida: www.beaerospace.com 

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2014 klockan 08:30 (CET).

Om CTT Systems

CTT är de-facto standard för avfuktningssystem som förhindrar kondenserat vatten att ansamlas, medförande extravikt, i kommersiella flygplanskroppar och den ledande leverantören av befuktning till cockpit, besättningens viloutrymmen och passagerarkabinen. CTTs Zonal Drying™, Cair™, Flight Deck and Crew Humidifiers är standard eller tillvalsutrustning för Boeing 787, Airbus A350 and A380. CTT har fler än 500 retrofit-system installerade hos drygt 30 flygbolag i världen. CTT har 21 års driftserfarenhet för Zonal Drying™ och 15 år för Cair™ och Crew Rest Humidifier. IATA inkluderar Zonal Drying™ i sin sammanställning av bränslebesparande åtgärder som en av få tillgängliga system för retrofit. Besök även: www.ctt.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/