Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT får en BFE beställning på Zonal Drying™ till 11 st B737 från flydubai

16:25 / 3 April 2014 CTT Systems Press release

CTT SYSTEMS (CTT), marknads ledande i att eliminera kondensation i flygplan, informerar idag om att flydubai kommer att installera Zonal DryingTM systemet i ytterligare 11 nya B737-800NG flygplan.

Det Dubai baserade flygboget konfirmerade nyligen en USD 8.8 billion beställning av 86 nya Boeing flygplan, vilket inkluderar 11 stycken Boeing 737NG-800. Zonal Drying system kommer att installeras av Boeing på de 11 flygplanen som kommer att levereras under 2016 och 2017

"flydubai bekräftar vår solida affärs ide för Narrow- Body operatörer, enligt Peter Landquist VP Sales & Marketing. "Bränsle besparing är i focus för flydubai inte enbart för att reducera kostnader utan också för att kunna operera deras flygplan så miljövänligt som möjligt. Genom att installera ZD system under produktionen av flygplanen hos Boeing minskar flydubai sina underhålls kostnader, samt förhindrar att kondensations vatten ackumuleras i isoleringen vilket bidrar till reducerad bränsleförbrukning.

flydubai började sammarbeta med CTT år 2011 då man beställde 31 Zonal DryingTM Systems, varav de resterande levereras fram till slutet av 2015.

Mick Hills, Senior Vice Engineering & Maintenance inom flydDubai säger " flydubai opererar en miljövänlig flygplans flotta av Boeing flygplan. I våra flygplan använder vi CFM56-7B motorer från CFM International och dom är utrustade med winglets från Aviation partners Boeing. Vi började sammarbeta med CTT 2011 och Zonal DryingTM Systemet har redan gett en signifikant reducering av utsläpp och bränsle kostnader.

Rörande vårt framtida partnerskap, fortsätter Landquist: "Vi ser fram emot att stärka vårt sammanbete med flydubai och att ta del av den snabba expansion som flydubai's senaste flygplans beställning innebär".

Om CTT SYSTEMS

Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de

operationella och underhållsmässiga kostnaderna:
  • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),

  • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),

  • Förbättrad isolerings prestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2014
kl 16:25 (CET).

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 500 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 21 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 15 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/