Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB: Styrelseledamot Johan Lundsgård avgår - Göran Bronner adjungeras

08:30 / 16 October 2014 CTT Systems Press release

CTT SYSTEMS AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed att Johan Lundsgård avgår ur styrelsen på egen begäran sedan Volito sålt samtliga aktier i CTT. Samtidigt meddelas att styrelsen kommer att adjungera Göran Bronner fram till årsstämman 2015.

Volito sålde den 13 oktober 2014 hela sitt aktieinnehav i CTT. Styrelseledamoten Johan Lundsgård har som en följd härav på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i CTT. Johan Lundsgård tillträdde som styrelseledamot vid årsstämman år 2009.

Styrelsen i CTT består härefter av fem styrelseledamöter: Annika Dalsvall, Mats Lundin, Henrik Ossborn, Nicolas Pinel och Tomas Torlöf (ordförande).

Styrelsen har i samråd med större ägare beslutat att adjungera Göran Bronner i styrelsen fram till årsstämman 2015.

Göran Bronner är CFO på Swedbank och en av tre privata investerare som köpte Volitos aktiepost i CTT om totalt 1 004 963 aktier. Göran Bronner äger efter detta 498 709 aktier i CTT.

"Volito har genom osedvanlig uthållighet och tålmodighet såsom huvudägare bidragit till att CTT utvecklats från idéstadium till en etablerad lönsam nischleverantör i flygindustrin", säger Tomas Torlöf, styrelseordförande i CTT".

OM CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör och tillverkare av produkter till flygindustrin för aktiv kontroll av luftfuktigheten; i kabinen - för att höja luftfuktigheten - och i flygplanskroppen - för att förhindra kondensation.

CTTs produkter finns i alla Boeing 787 Dreamliner som lämnar fabriken; dels som standardutrustning för att förhindra kondensation (Zonal Drying™); dels på nästan alla 787 i cockpit; och på samtliga 787 som är utrustade med så kallad crew rest. Till såväl Airbus A380 som A350XWB finns CTTs Crew Rest befuktare som option och för tillval till Cockpit på A350XWB.

Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabin befuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens.

Zonal Drying™ förhindrar kondensation i flygplanskroppen. Redan efter 3-6 månaders kan en retrofit-installation på en B737/A320 reducera flygplanets vikt med 150-200 kg (eller ungefär 2/3 av den totala överskottsvikten i flygplanskroppen). Därefter fortsätter viktminskningen gradvis genom att återstående mängd ackumulerat vatten torkar ut.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2014 klockan 08:30 (CET).

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 500 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 21 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 15 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/